skip to Main Content
Åtte Lederutfordringer Innenfor Cybersikkerhet

Åtte lederutfordringer innenfor cybersikkerhet

Det å jobbe for en ledelse som ikke har satt cybersikkerhet høyt på dagsplanen, er krevende. Avhengig av bransje og hvor digitalt sårbare en bedrift er, så er det et styreansvar å vite om risiko i it-systemene og tiltak for å redusere risikoen så langt de er mulig.

Vet styret i din virksomhet dette?

  1. Hva er sikkerhetsagendaen din for å forhindre at drift og støttesystemer feiler?
  2. Har du full oversikt over all maskinvare og programvare, og tjenestene de kjører? Det inkluderer også tjenester som ligger i ulike skyer og hos partnere. Hvordan kontrollerer du at de leverer i henhold til det de sier?
  3. Har du oversikt over hvordan alle systemer henger sammen i relasjon til hverandre, slik at du enkelt kan se hvilke kritiske systemer og data som påvirkes av forskjellige hendelser?
  4. Har du oversikt over forretningskritiske systemer og hvilke systemer som påvirker liv og helse for egne og eksterne?
  5. Er ditt digitale kringvern kun en brannmur? Hvordan analyserer du logger over aktivitet, angrep og nettverkshendelser som oppstår inne i eget nettverk?
  6. Hvordan er beskyttelsen av dine data? Verifiserbare data må være tilgjengelig, ha integritet og ikke komme på avveie. Krypterer du alt alltid? Har du en fungerende løsning for å unngå datatap på plass?
  7. Har du mange flere identiteter med tilgang til nettverk, systemer og data enn det er medarbeidere og partnere? Har dere en ryddig inn- og utfasing av nye brukere og digitale identiteter?
  8. De fleste databrudd skjer ved at angriperen bruker kjente feil og sikkerhetshull i applikasjoner og programvare. Har du en god og rutinemessige prosedyrer for oppdateringer?

Ønsker du hjelp til å få satt cybersikkerhet høyt på dagsplanen? Vi i Pedab har lang erfaring og kompetanse rundt cybersikkerhet. Kontakt oss gjerne for en uforpliktet konstulasjon.

//Henning Gaalaas

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Back To Top